Politik om beskyttelse af personoplysninger

Politik om beskyttelse af personoplysninger for SquareTrade Europe Limited

SquareTrade Europe Limited, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD1070, Malta ("vi," "os" eller "SquareTrade") er forpligtet til at beskytte og respektere SquareTrades kunders personoplysninger.

Denne meddelelse fastlægger grundlaget for, hvordan vi behandler personoplysninger, vi indsamler fra dig, eller som du afgiver til os. Sørg for at læse nedenstående grundigt for at sikre, at du forstår vores holdninger og metoder i relation til dine personoplysninger, herunder hvordan vi behandler sådanne oplysninger.

SquareTrade behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med EU's generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 eller tilsvarende lokal lovgivning (samlet "GDPR"). For så vidt angår GDPR, er SquareTrade (i) fælles dataansvarlig med virksomheder, som SquareTrade fungerer som mellemmand for med hensyn til forsikring i EU, samt (ii) databehandler for enhver virksomhed, på hvis vegne SquareTrade administrerer forsikringer.

Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, eller har behov for at kontakte SquareTrade vedrørende dine rettigheder i relation til dine personoplysninger, kan du kontakte SquareTrade på: privacy@squaretrade.com.

1. Hvilke oplysninger om dig behandler vi?

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig i forbindelse med din brug af vores hjemmesider: www.squaretrade.fi, www.squaretrade.at, www.squaretrade.se, www.squaretrade.es, www.squaretrade.pt, www.squaretrade.dk, www.squaretrade.de, www.squaretrade.no, og www.squaretrade.nl ("vores hjemmesider") eller i henhold til det nedenfor beskrevne.

Oplysninger, du afgiver til os

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når du udfører følgende aktiviteter:

 • Anmelder dit krav
 • Logger på din konto
 • Udtrykker interesse for eller køber vores produkter eller tjenester
 • Anmoder om information
 • Sender kommentarer eller spørgsmål til os
 • Bruger vores hjemmesider eller programmer på tredjepartshjemmesider eller -platforme

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med ovennævnte aktiviteter, som vi indsamler og behandler, omfatter:

 • Navn
 • Bopælsland
 • E-mailadresse
 • Brugernavn og adgangskode
 • Bopælsadresse og faktureringsadresse
 • Telefonnummer, herunder mobilnummer
 • Betalingsoplysninger
 • IMEI-nummer for mobiltelefoner
 • Indhold af beskeder, fx kommentarer eller spørgsmål

Oplysninger, vi indsamler om dig

I forbindelse med dit besøg på vores hjemmesider med hensyn til indsamler vi automatisk følgende oplysninger:

 • tekniske oplysninger, herunder den internetprotokoladresse (IP-adresse), der blev anvendt, da din pc oprettede forbindelse til internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstillinger, browser-plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform; og
 • information om dit besøg, herunder hele URL-adressen, navigation til, via og fra vores hjemmesider (herunder dato og klokkeslæt), produkter og tjenester, du har klikket på og søgt efter, responstider på sider, downloadfejl, varighed af besøg på bestemte sider, oplysninger om interaktion på sider (fx rulning, kliks og andre aktiviteter med musen), metoder til at browse væk fra siden samt ethvert telefonnummer brugt til at ringe op til vores kundeservicenumre.
2. Hvilke cookies bruger vi?

Vores hjemmesider bruger cookies for at skelne dig fra andre brugere af vores hjemmesider. Det hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du besøger vores hjemmesider og giver os samtidig mulighed for at forbedre dem.

En cookie er en lille fil med bogstaver og tal, som vi lagrer i din browser eller på din pc's harddisk. Hver gang, du vender tilbage til vores sider, henter browseren cookien og sender den til vores hjemmesideserver.

Vi bruger følgende cookies på vores hjemmesider:

 • Cookies, som er strengt nødvendige – dvs. cookies, der har afgørende betydning for, om vores hjemmesider fungerer. Dette omfatter eksempelvis cookies, som gør det muligt for dig at logge på sikre områder af vores hjemmesider.
 • Analyse-/præstationscookies – dvs. cookies, der gør det muligt for os at genkende og tælle antallet af besøgende og se, hvordan de navigerer rundt på vores hjemmesider, når de bruger dem. Det hjælper os med at forbedre hjemmesidernes funktion, fx ved at sikre, at brugerne nemt kan finde det, de søger.
 • Funktionelle cookies – dvs. cookies, som gør, at vi kan genkende dig, når du vender tilbage til vores sider. På den måde kan vi tilpasse dit indhold og huske dine præferencer.

Du kan blokere cookies ved at aktivere den indstilling i din browser, der gør det muligt at afvise installation af alle eller blot nogle cookies. Hvis du bruger dine browserindstillinger til at blokere alle cookies (herunder nødvendige cookies), kan der være dele af vores hjemmesider, du ikke kan få adgang til.

Alle cookies udløber efter 30 dage, medmindre der er tale om cookies, som er strengt nødvendige, eller funktionelle cookies.

3. Hvad er vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger?

Med hensyn til dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med produkter eller tjenester, vi tilbyder dig, og/eller opfyldelse af forpligtelser over for dig, behandler vi sådanne personoplysninger med henblik på at opfylde en kontrakt, du er part i, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning inden indgåelsen af en sådan kontrakt.

For så vidt angår andre af dine personoplysninger, vi behandler i forbindelse med dine aktiviteter på vores hjemmesider, behandler vi sådanne personoplysninger med henblik på at forfølge vores legitime interesser i at gøre vores tjenester tilgængelige for dig via vores hjemmesider og opfylde vores relaterede forretningsmæssige mål, herunder identitetskontrol og forebyggelse af misbrug.

Vi behandler også dine personoplysninger med henblik på at overholde vores juridiske forpligtelser.

4. Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger de personoplysninger, vi opbevarer om dig til følgende formål.

Oplysninger, du afgiver til os

Vi bruger disse oplysninger til at:

 • tilbyde og levere produkter og tjenester
 • sende dig relevant information, herunder bekræftelser, fakturaer, tekniske meddelelser, opdateringer, sikkerhedsadvarsler samt meddelelser af support- og administrationsmæssig karakter
 • besvare dine kommentarer og spørgsmål og yde kundeservice
 • træffe foranstaltninger med henblik på at håndtere eventuelle problemer, du gør os opmærksom på
 • drive og forbedre vores hjemmesider
 • kontrollere din identitet og forhindre misbrug
 • overholde vores juridiske forpligtelser
 • sende dig information om vores øvrige tjenester

Oplysninger, vi indsamler om dig

Vi bruger disse oplysninger i henhold til ovenstående og:

 • til at opfylde vores forpligtelser over for dig
 • til at forbedre vores hjemmesider for at sikre, at indholdet præsenteres så effektivt som muligt for dig og på den enhed, du ser indholdet på
 • som led i vores indsats for at sikre og beskytte vores hjemmesider
 • for at give dig mulighed for at anvende alle funktioner i vores tjenester, når du ønsker dette
 • til at administrere vores hjemmesider og med henblik på intern drift, herunder fejlfinding, dataanalyse, test og research samt til statistiske formål og undersøgelsesformål
 • kontrollere din identitet og forhindre misbrug
 • overholde vores juridiske forpligtelser
5. Hvem må vi dele dine personoplysninger med?

Vi må dele dine personoplysninger med:

 • vores forsikringsudbydere, tredjepartsudbydere, konsulenter og andre serviceleverandører, der arbejder for eller på vegne af os og har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at kunne levere deres tjenester til os og udføre visse funktioner på vores vegne. Disse tredjeparter vil alene have adgang til dine personoplysninger med henblik på at levere disse tjenester eller opgaver på vores vegne;
 • vores moderselskab, datterselskaber, joint ventures eller andre virksomheder, som vi kontrollerer ("relaterede virksomheder") med henblik på intern administration og styring, levering af vores tjenester, interne analyser, dataadministration og teknisk support. Når vi deler information med relaterede virksomheder, kræver vi, at de overholder denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger;
 • tredjeparter i forbindelse med fusion, finansiering, opkøb eller opløsning, transaktion eller behandling vedrørende salg, overdragelse, frasalg eller videregivelse af hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver til en anden virksomhed;
 • en anden part, for det tilfælde at vi bliver erklæret insolvente eller på anden vis ophører med at drive virksomhed, i hvilket tilfælde en sådan tredjepart skal behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med deres respektive meddelelser om beskyttelse af personoplysninger;
 • forsikringsudbydere med henblik på at levere forsikringsydelser og behandle forsikringskrav og mangeludbedring under visse omstændigheder;
 • andre parter af juridiske årsager, fx for at besvare henvendelser og anmodninger fra offentlige myndigheder eller andre juridiske myndigheder, fagpersoner eller domstole for at overholde retskendelser og andre juridiske processer, gøre brug af tilgængelige retsmidler, begrænse de tab og skader, vi pådrager os, beskytte vores aktiviteter eller beskytte rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom i relation til os selv, dig og andre; og
 • vores relaterede virksomheder og/eller tredjepartsudbydere med henblik på at sende markedsføring til dig, men kun hvis du har givet dit samtykke til at modtage en sådan markedsføring fra os.
6. Hvor overfører og opbevarer vi dine personoplysninger?

Personoplysninger indsamlet af SquareTrade må opbevares og behandles i USA, Storbritannien samt i ethvert andet land, hvor SquareTrade eller dennes associerede selskaber, datterselskaber eller tredjepartsserviceleverandører har forretningsaktiviteter. SquareTrade har truffet følgende beskyttelsesforanstaltninger i forhold til overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EØS, som ikke opretholder samme niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Standardkontraktbestemmelser

Vi er underlagt standardkontraktbestemmelser, som er godkendt af Europa-Kommissionen, for så vidt angår overførsel af dine personoplysninger til SquareTrade, Inc. i USA og SquareTrade Limited i Storbritannien. I henhold til GDPR fungerer SquareTrade, Inc. og SquareTrade Limited som databehandler i forbindelse med sådanne overførsler, mens SquareTrade Europe Limited fungerer som dataansvarlig. Både vi, SquareTrade, Inc. og SquareTrade Limited forpligter os til at bruge standardkontraktbestemmelser i samarbejdet med enhver udbyder, vi bruger i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger uden for EU, Storbritannien og/eller USA.

7. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffer vi?

Vi lægger utrolig stor vægt på fortroligheden og sikkerheden omkring dine personoplysninger. Vi har truffet passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger udviklet specielt til at beskytte dine oplysninger mod tab, uautoriseret adgang, brug, ændring eller videregivelse, herunder brug af kryptering og andre teknologiske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere sikkerhedsrisici.

I overensstemmelse med GDPR garanterer vi, at vi har indgået aftaler om databeskyttelse med alle serviceleverandører, vi samarbejder med i forbindelse med leveringen af tjenester til dig.

Vi reviderer fra tid til anden vores interne sikkerhedspolitikker og -retningslinjer for at tage højde for ny teknologi og nye metoder, den risiko, der er forbundet med behandlingen af personoplysninger samt typen af oplysninger, der beskyttes. Vi begrænser adgang til vores databaser med personoplysninger til autoriserede personer, der har et reelt behov for at få adgang til sådanne oplysninger og begrænser opbevaringsperioden, således at data ikke opbevares længere end højst nødvendigt.

Alle personoplysninger, du afgiver til os, opbevares på sikre servere. Transmission af data via internettet er desværre ikke 100 % sikkert. Selvom vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheden omkring personoplysninger, der transmitteres til vores hjemmesider; enhver transmission sker på egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, anvender vi strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre enhver uautoriseret adgang.

8. Hvilke rettigheder har du i relation til dine personoplysninger?

I det omfang, det er tilladt i henhold til GDPR, har du følgende rettigheder i relation til dine personoplysninger:

 • at få berigtiget unøjagtige/fejlbehæftede personoplysninger, som vi opbevarer om dig
 • at få dine personoplysninger slettet under visse omstændigheder
 • at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, såfremt du bestrider rigtigheden deraf, er af den overbevisning, at behandlingen er lovstridig, hvis du på anden vis modsætter dig behandlingen af dine oplysninger, eller når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, og du har brug for dem i forbindelse med et juridisk krav
 • at få adgang til dine personoplysninger samt ret til at modtage kopier af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre disse kopier til en anden dataansvarlig under visse omstændigheder
 • at klage til din nationale tilsynsmyndighed for databeskyttelse, hvis du oplever, at dine personoplysninger ikke behandles i overensstemmelse med GDPR

Hvis du ønsker at kontakte SquareTrade vedrørende dine rettigheder angående dine personoplysninger, kan du kontakte SquareTrade på: privacy@squaretrade.com. Vi skal bekræfte din identitet, inden vi foretager os noget, for så vidt angår din udøvelse af nogen af de ovenfor nævnte rettigheder.

Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføring fra os, kan du tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet os til at behandle dine personoplysninger, ved at sende en e-mail til: privacy@squaretrade.com. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, ophører vi med at behandle de relevante personoplysninger, dog ikke hvis vi har andre årsager til at fortsætte behandlingen i henhold til gældende lov.

9. Er der nogen risici forbundet med at fortsætte til tredjepartshjemmesider fra disse hjemmesider?

Vores sider kan sommetider indeholde links til og fra andre hjemmesider og platforme.

Hvis du følger et link eller deler noget på disse hjemmesider eller platforme, skal du være opmærksom på, at de har deres egne politikker for beskyttelse af personoplysninger, og at vi ikke påtager os noget ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådanne tredjepartspolitikker. Læs de pågældende politikker, inden du sender dine personoplysninger.

10. Hvor længe beholder vi dine personlige oplysninger?

SquareTrade opbevarer ikke dine personoplysninger længere end højst nødvendigt for at kunne levere vores tjenester og/eller opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende kontrakter med kunder og samarbejdspartnere.

11. Ændringer i vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Bemærk, at vi til enhver tid er berettigede til at ændre vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og angive datoen for meddelelsen ved at ændre datoen "senest opdateret" nedenfor. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi orientere ekstraordinært derom.

Sidst opdateret 5. november 2020